Uw basis voor een duurzame verharding | T: 0418-511555 | E: info@b-cis.nl

B-CIS bouwt mee aan de vernieuwde pilot plant HIsarna

Bij Tata Steel in IJmuiden wordt momenteel druk gewerkt aan het vernieuwen van de HIsarna-installatie.

HIsarna is een alternatieve technologie voor het maken van vloeibaar ruwijzer. Als de technologie succesvol kan worden ontwikkeld, kan in de toekomst staal worden gemaakt met minimaal 20% minder CO2-uitstoot en een 20% lager energiegebruik.

B-CIS is in januari begonnen met de inrichting van het “material handling terrein” van de pilot plant van de nieuwe HIsarna installatie in IJmuiden. Uiteraard wordt het terrein gefundeerd met een Powerbase fundering, gemaakt uit restmaterialen van Tata Steel zelf. Ook de bovenbouw bestaande uit een asfaltverharding 12 centimeter dikke bkk bestrating. De terreinafwatering vindt plaats middels een 150 meter lange goot welke in twee grote betonnen bassins loost. Voor de afwatering van de plant en gebouwen wordt een terreinriolering aangelegd. Afhankelijk van de weersomstandigheden hoopt B-CIS het werk eind februari op te leveren.

B-CIS BV
Koningin Wilhelminaweg 96
Postbus 2081
5300 CB Zaltbommel
Telefoon: 0418 - 511 555
E-mail: info@b-cis.nl