Uw basis voor een duurzame verharding | T: 0418-511555 | E: info@b-cis.nl

Opdracht getekend voor “Bovenafdichting voormalige stortplaats ’t Rikkerink Delden

De aanbesteding was al in januari en het gunningsadvies lag al een tijdje klaar, maar op 29 juni is middels het ondertekenen van de overeenkomst de opdracht bekrachtigd.

Twence heeft de Unieke Brabants Twentse Combinatie (UBTC) NoaberBelt (bestaande uit NTP Infra BV en B-CIS BV), opdracht verstrekt voor de aanleg van de bovenafdichting op de voormalige stortplaats ’t Rikkerink in Delden. De opdracht omvat het ontwerp, de aanleg en 20 jaar nazorg van de afdeklaag.

Doelstelling van deze afdekking is het voorkomen dat regenwater nog in het stortlichaam kan komen en daardoor de ondergrond verontreinigd raakt. Vervolgens zal de afdeklaag gaan dienen als steunlaag van het te zijner tijd te ontwikkelen zonnepanelen-park. 

afbeelding bcis

Bijkomend voordeel voor Twence is dat de bouwstof voor de afdeklaag hoofdzakelijk wordt gemaakt van hun eigen restmaterialen (AVI-bodemassen). Hiermee vult Twence meteen een belangrijk deel van zijn Green Deal verplichting in; het duurzaam verwerken van hun AVI-bodemas. 

De aanleg van de afdeklaag zal in drie jaar worden gerealiseerd. In 2018, 2019 en 2020 wordt er, steeds in een periode van ongeveer 4 maanden, een deel van de afdeklaag geproduceerd en aangebracht. Na een prekwalificatieronde zijn er vier partijen geselecteerd voor de aanbesteding volgens de UAV-GC. Bij deze aanbesteding zou de inschrijver vooral worden beoordeeld omgevingsmanagement en ontwerp. Ook zaken als duurzaamheid, Social Return, projectorganisatie en risico- en kwaliteitsbeheersing waren belangrijke gunningscriteria. 

Al snel was het tenderteam van NTP Infra en B-CIS overtuigd om in te zetten op de kwalitatief hoogst haalbare aanpak. Zo werd besloten om de aanvoer van grondstoffen per schip te verzorgen. Dit om overlast en onveilige situaties door intensief vrachtverkeer zo veel mogelijk te beperken. Ook de oplossingen voor het ontwerp en de waterhuishouding zijn robuust en doordacht. 

Onze visie bleek de juiste te zijn. Ondanks een duidelijk hogere inschrijfprijs, heeft UBTC NoaberBelt het werk gegund gekregen. Twence heeft vastgehouden aan haar kwaliteitswensen en - ondanks het substantiële prijsverschil - niet gegund op prijs maar op zuiver kwaliteit. Iets wat wij zeker niet onbenoemd willen laten, temeer omdat het ook vaak anders gaat.

UBTC Noaberbelt gaat nu eerst het Definitief Ontwerp opmaken en zal medio 2018 het eerste deel van de afdichtingslaag gaan aanbrengen. Bij de ondertekening bleek dat partijen staan te popelen om aan de slag te gaan. Tja, zo gaat dat bij aanpakkers!

B-CIS BV
Koningin Wilhelminaweg 96
Postbus 2081
5300 CB Zaltbommel
Telefoon: 0418 - 511 555
E-mail: info@b-cis.nl